1. Cena jednego posiłku dla ucznia wynosi 3 zł i obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku. Cena obiadu dla pracownika szkoły wynosi 5,30zł.

Informacja o koszcie obiadów za dany miesiąc umieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

2. Nieobecność ucznia korzystającego z posiłków należy zgłosić intendentowi w stołówce lub tel.17 7483571, 17 7483562. Koszty obiadu w dniu zgłoszenia nie są zwracane. Zwrot dotyczy kolejnych dni nieobecności. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.


Dokonując płatności przelewem należy kwotę za dany miesiąc pomniejszyć o zgłoszone wcześniej odpisy za obiady. Informacja o odpisach umieszczana jest na tablicy ogłoszeń.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.sp-25.rzeszow.pl

 

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2017
dla uczniów SP 25 i oddziałów Gimnazjum nr 11
16 dni x 3,00 zł = 48,00zł.


Terminy wpłat gotówkowych:

•   29 listopada w godz. 7.30-10.00 oraz  12.00 -15.00
•   30 listopada w godz. 7.30-10.00oraz  12.00 -16.00
•   1 grudnia w godz. 7.30-10.00 oraz  12.00 -15.00
•   4 grudnia w godz. 7.30-10.00 oraz  12.00 -14.00

w sali nr 202

UWAGA:
WPŁATY ZA OBIADY  MOŻNA DOKONYWAĆ PRZELEWEM NA KONTO SZKOŁY

Termin wpłat przelewem na konto:

od 22 do 28 listopada
NR KONTA: 44 1020 4391 0000 6302 0144 8679                                 
Szkoła Podstawowa Nr 25                                                            
Ul. Starzyńskiego 17
35-508 Rzeszów


W tytule: Nazwisko, Imię dziecka oraz klasa.

Dokonując płatności przelewem należy kwotę za dany miesiąc pomniejszyć o zgłoszone wcześniej odpisy za obiady. Informacja o odpisach umieszczana jest na tablicy ogłoszeń. Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.sp-25.rzeszow.pl


PROSIMY O SKRUPULATNE I TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT
Bloczki obiadowe opłacone przelewem intendent przekaże:
-dla klas 1 wychowawcom świetlicy,
-dla klas 2,3 wychowawcom klas,
-dla  klas  4,5,6,7 oraz gimnazjum 2,3 będą wydawane w terminach przyjmowania wpłat za obiady w sali 202 

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
przy Szkole Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

'

 

Aneks 1

 

Aneks 2

 

 

Nabór 2017/2018


ePUAP

OFERTA UBEZPIECZENIA

REFORMA EDUKACJI

Spotkania z URz


Politechnika Dziecięca


Nasza szkoła bierze
udział w programie
Tenis 10 w szkole


TENIS 10 W SP25
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Lekkoatletyka dla każdego

Program Mały Mistrz

Raport SEO

Nasza Szkoła uzyskała
wysoką ocenę
Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie


Poczta


Logowanie

Czas trwania lekcji

NrGodz
1 7:55- 8:40
2 8:50- 9:35
3 9:45-10:30
4 10:40-11:25
5 11:45-12:30
6 12:40-13:25
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

PRÓBNY SPRAWDZIAN

OPERON -
raport szczegółowy
z próbnego sprawdzianu
szóstoklasistów

Certyfikat

Tak pracuje nasza szkoła

Program zajęć